2018 CA Run 2018 JAN HOT 2018 RC Meeting
2018 CA Run 2018 January HOT night2018 RC Meeting
2018 FEB HOT night 2018 HOG Temp Ride 2017 Elks Baskets
 2018 February HOT night 2018 Temperature Ride 2017 Elks Christmas Baskets